Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny w składzie:

  • prof. dr hab. Wojciech Chudziak (przewodniczący),
  • dr hab. Jacek Gackowski,
  • dr Kamil Adamczak,
  • dr Marcin Weinkauf,
  • mgr Magdalena Przymorska-Sztuczka,
  • mgr Alina Sosnowska.
Konferencja w Toruniu