Strona główna

XXI Sesja Pomorzoznawcza


Podczas XXI Sesji Pomorzoznawczej zostaną przedstawione referaty, w tym istotne dla studiów nad przeszłością Pomorza w pradziejach i średniowieczu, przygotowane przez wybitnych badaczy z różnych ośrodków naukowych, będące efektem wieloletnich badań. Uczestnicy wygłoszą również komunikaty z prac wykopaliskowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) prowadzonych w obrębie aglomeracji miejskich i terenów wiejskich, jak również na trasach dróg szybkiego ruchu, obwodnic miast oraz badań na inwestycjach liniowych na Pomorzu. Uczestnikami Sesji będą zarówno archeolodzy prowadzący badania na terenie Pomorza (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum w Malborku, Muzeum w Elblągu, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Polska Akademia Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, muzea regionalne, instytucje prywatne oraz jednostki zajmujące się prawną ochroną dziedzictwa kulturowego – Narodowy Instytut Dziedzictwa, służby konserwatorskie), jak również wszyscy zainteresowani tematyką archeologii Pomorza (antropolodzy kulturowi, historycy, językoznawcy itp.). W obradach będą uczestniczyć także badacze z niemieckich instytucji naukowych i muzealnych.

 

Konferencja w Toruniu